Nieuws

‘Techport Centre moet er binnen vier jaar staan’

‘Het is tijd voor resultaten. Daarom willen wij binnen vier jaar een fysieke campus realiseren waar ruimte is voor opleiden, innoveren en ondernemen’, aldus Mark Denys, Director Technical bij Tata Steel Europa en voorzitter van de stuurgroep van Techport. ‘Wij hebben de potentie om uit te groeien tot de sterkste maakindustrieregio van Nederland.’


De oprichting van het Techport Centre, het economisch gebiedsprogramma Made in de IJmond en een nieuwe innovatieprijs voor het regionale bedrijfsleven. Zo’n 140 leden van OV IJmond hadden na de lunch in het Apollo Hotel IJmuiden voldoende om over na te praten.

 

De drukbezochte netwerkbijeenkomst op donderdag 19 oktober stond grotendeels in het teken van de ontwikkelingen bij Techport, dat is opgericht om focus aan te brengen in en regie te voeren op de gezamenlijke activiteiten van onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, lokale en regionale overheden en bedrijfsleven uit de IJmond, Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de provincie Noord-Holland.

Het is tijd voor resultaten. Daarom willen wij binnen vier jaar een fysieke campus realiseren waar ruimte is voor opleiden, innoveren en ondernemen’, aldus Mark Denys, Director Technical bij Tata Steel Europa en voorzitter van de stuurgroep van Techport. ‘Wij hebben de potentie om uit te groeien tot de sterkste maakindustrieregio van Nederland, maar er liggen ook volop kansen op het gebied van big data en robotisering. Tata Steel wil daar heel graag met bedrijven uit de regio mee aan de slag.’ Op de vraag of Techport een blijvertje is, antwoordde de topman van Tata volmondig met ja. ‘Alle partijen moeten elkaar opzoeken, want alleen red je het niet. Ook wij niet.’

 

Hans Snijders, voorzitter van het College van Bestuur van Nova College, sprak de hoop uit dat de grenzen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven nog verder vervagen. ‘Maar daar hebben we wel een fysieke plek voor nodig. In het Techport Centre kunnen studenten wat ze geleerd hebben meteen toepassen, onder toeziend oog van vakmensen die rechtstreeks van de werkvloer komen. We moeten wel vaart maken, want er zijn meer sectoren die uitdagingen hebben op het gebied van opleiden en instroom.’

 

De Velsense wethouder Arjen Verkaik, die ook zitting heeft in de stuurgroep van Techport, maakte van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat de drie IJmond-gemeenten volgend jaar starten met een innovatieprijs. Regionale bedrijven kunnen hiermee een stimuleringsbijdrage van 25 duizend euro verdienen. Daarnaast heeft de gemeente Velsen twee miljoen euro vrijgemaakt voor een innovatiefonds. Dit sluit aan bij de ambitie van Techport om tevens een Innovation Warehouse in te richten waar start-ups en gevestigde bedrijven samen aan de slag gaan met (technische) uitdagingen en vraagstukken.

Bron: OV IJmond

Over Techport

Verankerd vanuit de IJmond werkt de netwerkorganisatie Techport binnen de metropool Amsterdam (inter)nationaal samen. Met focus op technische innovatie in de maak industrie, onderhoud- en energiesector. Het groot-, midden- en kleinbedrijf weten onderwijspartners goed te vinden en te versterken. Want met breed inzetbaar goed gekwalificeerd personeel, in bedrijven met stevige innovatiekracht, floreert de regionale economie vanuit de kaders van het Techniekpact Noordwest. ­

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief