Nieuws

Snuffelstages positief effect op profielkeuze

IJMUIDEN - Uit onderzoek onder Havo3-leerlingen van het Vellesan College uit IJmuiden blijkt dat snuffelstages bij technische bedrijven positief effect hebben op het keuzeprofiel. Leerlingen die op snuffelstage gaan kiezen eerder voor een natuur- en techniekprofiel dan leerlingen die niet op snuffelstage gaan.


Verrassende effecten van stages in de techniek bij HAVO 3 van het Vellesan college

Afgelopen schooljaar hebben HAVO3-leerlingen van het Vellesan college in het kader van hun profielkeuze stage gelopen bij technische bedrijven. Dankzij de hulp van het TechPort-netwerk en het enthousiasme van ouders, leerlingen, schoolleiding en docenten zijn er stageplekken gevonden voor een complete klas (28 leerlingen). De Vrije Universiteit heeft onderzoek gedaan naar het effect van die stages op de leerlingen en hun profielkeuze met de parallelklas (27 leerlingen) als een goed vergelijkbare controlegroep.

 

Stage

De stages duurden 2 werkdagen en werden in duo’s gelopen. De stages zijn op school voorbereid door de leerlingen. Gedurende de stages hielden leerlingen een sollicitatiegesprek, volgden een rondleiding door het bedrijf, draaiden mee met en interviewden een of meer medewerkers en voerden technische opdrachten uit. Enkele weken na de stages presenteerden de leerlingen hun ervaringen aan elkaar en aan geinteresseerde ondernemers en ouders. De effecten van de stages werden gemeten door middel van vragenlijsten, interviews, analyse van de presentaties en profielkeuzegegevens van leerlingen voor en na de stage.

 

Interviews

Uit de interviews met de leerlingen bij wie de profielkeuze veranderd was, bleek dat in vrijwel alle gevallen deze verandering plaats gevonden had in overleg met en vanwege een gesprek van de leerling met zijn/haar ouders/verzorgers. De meest interessante gegevens betreffen de profielkeuze. In de niet-stage groep bleken aan het eind van het schooljaar veel minder leerlingen een NT profiel te kiezen dan halverwege het schooljaar. In de stagegroep trad die daling niet op (zie tabel: drie leerlingen in de niet-stage groep gaven vooraf geen profielkeuze aan).

 

Keuze voor NT

Stageleerlingen

Niet stageleerlingen

Pre

6 van de 28

7 van de 24

Post

5 van de 28

3 van de 27

 

Vanwege de kleine groepen kan aan de gevonden resultaten nog niet teveel waarde gehecht worden. Het negatieve effect op de profielkeuze in de niet-stage groep bleek, ondanks de lage aantallen, statistisch significant.

 

Sterk punt

Het is een bekend fenomeen dat de keuze voor techniek daalt met de leeftijd. Wat we niet wisten, is dat deze daling ook optreedt zo vlak voor de uiteindelijke profielkeuze door HAVO3-leerlingen. Het resultaat verklaart ook het vaak onbehaaglijke gevoel bij stagebedrijven dat een stage geen effect heeft op de leerling. Dat is dus niet terecht. Als de keuze voor techniek van leerlingen die op stage gaan nauwelijks verandert, moet dit vanwege de daling in de keuze voor techniek van leerlingen die niet op stage zijn geweest toch als een sterk punt gezien worden.

 

Vanwege de gevonden resultaten willen we dit schooljaar de ouders/verzorgers van de leerlingen nog meer betrekken bij de stages en de stagebedrijven extra ondersteuning bieden bij het invulling geven aan de stage. Daarom zijn we ook voor dit schooljaar weer op zoek naar stagebedrijven, die een verbeterde opzet voor de stages uit willen proberen.

 

Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt om ook een bijdrage aan dit onderzoek te leveren, neem dan contact op met VU-onderzoeker Paul Logman: p.s.w.m.logman@vu.nl.

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief