KIEZEN

PET IJmond

Je moet het maar durven, een 5 meter hoge bouwsteiger opklimmen. Of een race aangaan met een robot en kijken wie het snelst en foutloos een parcours aflegt. Het enthousiasme voor deze activiteiten was groot, net als voor de vele andere workshops die op 11 en 12 oktober 2018 door in totaal 22 organisaties aangeboden werden tijdens de 12e editie van het PET IJmond.


Waarom PET IJmond?

De IJmond is een industrieel gebied en de technische sector is een zeer prominent onderdeel van de lokale economische ontwikkelingen. Toch blijft het moeilijk aan de arbeidsvraag van de industrie te voldoen. Een tekort aan nieuwe leerlingen is daarbij een belangrijk issue.

De techniek staat nog steeds te boek als overwegend ‘vuil’ werk. Daarnaast heeft het de naam onder zware arbeidsomstandigheden te opereren met weinig perspectief op goede carrièremogelijkheden.

En dat beeld klopt al lang niet meer.

Om leerlingen uit groep 8 en de combiklassen 7/8 van het primair onderwijs te laten zien, maar vooral te laten ervaren dat techniek uitdagend, dynamisch en vooral heel erg leuk is, organiseert Techport verschillende activiteiten waaronder het PET IJmond. Zo probeert Techport jongeren een reëel beeld geven van wat techniek allemaal inhoudt. De leerlingen willen we zo interesseren voor het technisch beroepsonderwijs en het technisch bedrijfsleven. Het PET IJmond laat zien dat techniek alom vertegenwoordigd is, ook in de bedrijven in de IJmond en ook in onvermoede sectoren.

 

Voor wie doen we dat?

Dit jaar hadden 60 scholen uit de regio zich aangemeld. Hieronder waren 5 scholen die voor de eerste keer het PET IJmond bezochten. Het totaalaantal bezoekende leerlingen kwam op 1969 en hiermee werd het record van 2017 verbroken. Het grote aantal leerlingen werd mede veroorzaakt door de deelname van de Montessorischolen uit Beverwijk en Castricum die met alle leerlingen uit de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) het PET IJmond bezochten. Om ongelijkheid t.o.v. de scholen die geen gezamenlijke bovenbouw hebben tegen te gaan, is afgesproken dat de Montessorischolen eens per drie jaar uitgenodigd worden.

 

Naast het leerlingen laten ervaren dat kiezen voor techniek een goede, leuke en lucratieve keuze is, wil de werkgroep PET IJmond de leerkrachten informeren over de mogelijkheden die er zijn voor hulp bij techniekonderwijs. Bij de informatiezuil met het thema “De 7 Werelden van Techniek” was veel informatie beschikbaar over alle mogelijkheden die Techport biedt bij de ondersteuning van het techniekonderwijs in de klas of extern.

Ook de ouders kregen, naast een uitnodiging het PET IJmond te bezoeken, vooraf de informatiefolders met alle vervolgopleidingen. Ouders spelen een belangrijke rol bij de keuze van vervolgonderwijs en gebleken is dat het techniekonderwijs niet bij alle ouders even goed in beeld is.

Techport heeft op alle scholen posters afgeleverd met daarop de aankondiging van het evenement. Elke klas kreeg de Aha!-vragengenerator. Dit is een initiatief van TechniekTalent.nu. Het is een tool om op speelse wijze het antwoord op een technische vraag te vinden.

 

Wie helpt er mee?

In sporthal Beverwijk – De Walvis – waren 22 organisaties vertegenwoordigd uit het onderwijs en uit het regionale bedrijfsleven. Dit jaar namen 9 organisaties voor de eerste deel aan het PET IJmond waardoor een breed palet aan doe-activiteiten werd aangeboden. Het team van De Walvis is een onmisbare steun; vóór, tijdens en na afloop van het evenement. De organisaties leveren veelal belangeloos hun medewerking en de inzet van personeel, soms wordt een kleine onkostenvergoeding gevraagd.

De kosten voor dit evenement worden gedragen door de ESIJ-gemeenten, de gemeente Castricum en de gemeente Uitgeest. Dit jaar werd voor het eerst een donatie ontvangen uit het Rabo Dichtbijfonds.

Ook het Nova College en Techport hebben een deel van de kosten voor PR voor hun rekening genomen.

Een groter aantal bezoekers levert namelijk ook een verhoging van de kosten, o.a. voor het busvervoer. Niet alle scholen kunnen op de fiets naar de sporthal komen.

 

De hulp van de studenten is onontbeerlijk bij evenementen als het PET IJmond. Naast dat ze actief betrokken zijn bij de activiteiten vormen ze ook de peergroup voor de bezoekende leerlingen. Ze zijn makkelijk aanspreekbaar en ze kunnen goed uitleggen waarom hun opleiding zo gaaf is. Dit jaar ontvingen de studenten een Dopper fles als beloning voor hun inzet.

 

De prijsvraag

Geïnspireerd door de muntjesmachine van VanDerEng was het thema van de prijsvraag ‘welk beeld heb jij bij techniek? ‘ Dit jaar konden de leerlingen individueel deelnemen aan de prijsvraag. Zo werd vooraf toch de aandacht op het evenement gevestigd zonder de leerkracht te belasten. Er zijn 333 inzendingen binnengekomen. De winnaar mag met de klas een dagje naar science museum  NEMO in Amsterdam.

 

PET IJmond staat niet alleen

Het PET IJmond is een van de Techport activiteiten in de actielijn Kiezen. Om het netwerk te informeren over de ontwikkelingen binnen Techport is het inmiddels een traditie geworden om op de tweede dag van het evenement een groot aantal vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en de onderwijsinstellingen uit te nodigen. Onder het genot van een ontbijtje wordt er door gastsprekers een toelichting gegeven op de plannen en de toekomst van Techport. Dit jaar deelde Henno van Horssen, de nieuwe programmamanager van Techport zijn ideeën en Theo Koster, de business developer van Techport, gaf een inkijk in de vele activiteiten die Techport initieert of ondersteunt in de actielijn Innoveren. Het initiatief PET IJmond is uitgerold naar verschillende regio's en er worden nu op meerdere plaatsen soortgelijke evenementen georganiseerd.

 

Bekijk hier de foto's van PET IJmond 2018

Bekijk hier de filmimpressie

 

 

 

30/11/18

Winnaar prijsvraag PET IJmond 2018 bekend!

De ‘milieumunt’ van Robine van groep 8 van De Zeester uit Beverwijk is uitgeroepen tot beste ontwerp bij de prijsvraag ‘welk beeld heb jij bij techniek?’. Robine is daarmee de winnaar van de prijsvraag PET IJmond! Zij mag met haar hele groep op excursie naar het NEMO Science Museum in Amsterdam.


Lees meer
16/09/18

prijsvraag PET IJmond 2018

Welk beeld heb jij bij techniek?


Lees meer
11/07/18

Techport Career Day

Aanstaande 26 september 2018 organiseert Tata Steel samen met Jet-Net & TechNet en Techport een speciale editie van de Career Day. Wij nodigen jouw organisatie uit om onderdeel uit te maken van dit unieke evenement. Tijdens de Career Day ontdekken leerlingen vmbo/havo/vwo de grote variatie aan technische beroepen en bedrijven. De Career Day is de ideale plek om leerlingen te enthousiasmeren over wat technologie is, waar technologie is, wie er werken in de technologie en wat ze er zelf mee kunnen.


Lees meer

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief