Agenda

Agenda

Vanuit de regio Techport organiseren de samenwerkende partijen evenementen, onderwijsprogramma's, scholencompetities, seminars, beurzen en innovatiebijeenkomsten. De ene keer is de insteek heel lokaal, de andere keer regio-overstijgend of landelijk.
 

 

Over Techport

Verankerd vanuit de IJmond werkt de netwerkorganisatie Techport binnen de metropool Amsterdam (inter)nationaal samen. Met focus op technische innovatie in de maak industrie, onderhoud- en energiesector. Het groot-, midden- en kleinbedrijf weten onderwijspartners goed te vinden en te versterken. Want met breed inzetbaar goed gekwalificeerd personeel, in bedrijven met stevige innovatiekracht, floreert de regionale economie vanuit de kaders van het Techniekpact Noordwest. ­

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief