Missie & Visie

Condition Based of Just-In-Time (JIT) Maintenance is op zich niet nieuw, maar komt moeizaam tot stand in de procesindustrie. Vaak wordt vastgehouden aan gepland en correctief onderhoud. Veiligheids- en betrouwbaarheidsrisico’s, verouderde infrastructuur, financiering, organisatorische belemmeringen of simpelweg beperkte (gefragmenteerde) kennis en conservatisme zorgt ervoor dat minder dan 3% van de data wordt ‘getagd’ en wordt gebruikt om onderhoudsmodellen drastisch te wijzigen en te verbeteren. Adoptie van JIT Maintenance is nodig om als Nederlandse maakindustrie internationaal te kunnen blijven concurreren.  

De visie van het Field Lab Smart Maintenance Techport luidt dan ook als volgt: Er vindt geen ongeplande onderbreking van productieprocessen plaats en daarmee volgt 100% uitlevering naar de klant doordat de gehele keten altijd volledig wordt benut. 

De missie van het Field Lab Smart Maintenance Techport luidt dan ook: Het Field Lab Smart Maintenance Techport, bestaande uit een consortium van 15 bedrijven uit de regio groot Amsterdam, maakt als gevolg van een sterke samenwerking binnen de regio onderhoud voorspelbaar.

Over Techport

Verankerd vanuit de IJmond werkt de netwerkorganisatie Techport binnen de metropool Amsterdam (inter)nationaal samen. Met focus op technische innovatie in de maak industrie, onderhoud- en energiesector. Het groot-, midden- en kleinbedrijf weten onderwijspartners goed te vinden en te versterken. Want met breed inzetbaar goed gekwalificeerd personeel, in bedrijven met stevige innovatiekracht, floreert de regionale economie vanuit de kaders van het Techniekpact Noordwest. ­

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief