Missie & Visie

Het Fieldlab Techport heeft de ambitie om real time data uit fabrieksinstallaties te koppelen aan productiedata en kwaliteitsdata. We koppelen de conditie van de installatie aan productieplanning op de installatie. Zo ontstaat er een volledige integratie van data –en daarmee sturing- in de procesindustrie. Het onderhoud van installaties wordt 100% voorspelbaar en de koppeling met productie-data en kwaliteitscontrole leidt tot een optimale inzet van productiemiddelen. Met daarbij ook nog eens een maximale output tegen minimale kosten.


 

Visie
Geen ongeplande onderbreking van productieprocessen. De gehele productieketen wordt hierdoor benut wat 100% uitlevering naar de klant oplevert.

Missie

Door een sterke samenwerking tussen assetowners, toeleveranciers en onderwijs- en kennisinstellingen, waarin het delen van kennis en het samen optrekken in innovaties centraal staat, maakt het Field Lab Smart Maintenance Techport het onderhoud van installaties in de maak-en procesindustrie in de hele Metropoolregio Amsterdam 100% voorspelbaar en worden installaties 100% effectief gebruikt.

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief