Smart Industry

 

Het Fieldlab Techport Smart Maintenance is een smart industry Fieldlab. Met de resultaten uit de verschillende projecten draagt het Fieldlab Techport bij aan de landelijke smart industry agenda. Smart Industry stimuleert bedrijven om slimme technologie en digitalisering toe te passen en zo nieuwe businesskansen te creëren. 

 

Door verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het 'internet of things') ontstaan nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren. Volgens de Implementatieagenda 2018-2021 moet Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa hebben. De agenda is opgesteld door de partners van het Smart Industry Team: FME, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Kamer van Koophandel, de Koninklijke Metaalunie en TNO.

 

Nederland Digitaal laat zien welke initiatieven er zijn op het gebied van digitalisering en hoe er impuls wordt gegeven aan de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Nederland Digitaal heeft alle proeftuinen in kaart gebracht. Het fieldlab Technport Smart Maintenance is ook op deze proeftuinenkaart terug te vinden.

 

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief