Ambitie

 

 

Het Fieldlab Techport Smart Maintenance heeft de ambitie om real time data uit fabrieksinstallaties te koppelen aan productiedata en kwaliteitsdata en zo een volledige integratie van data –en daarmee sturing- in de procesindustrie te realiseren. Het uiteindelijke doel is om het onderhoud 100% voorspelbaar te maken en het productieproces zo in te richten dat er tegen zo laag mogelijke kosten en zo min mogelijk energieverbruik zo veel als mogelijk wordt geproduceerd.

 

Om de ambitie te realiseren organiseert het Fieldlab een sterke samenwerking tussen assetowners (producenten), toeleveranciers en onderwijs- en kennisinstellingen. Het delen van kennis en het samen optrekken in innovaties staat hierin centraal. Het fieldlab en haar partners werken samen aan 100% voorspelbaar onderhoud van installaties in de maak-en procesindustrie en 100% effectief gebruik van de installaties in de hele Metropoolregio Amsterdam.

 

 

 

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief