INNOVEREN

INNOVEREN

Technologische vernieuwing is dusdanig complex en kostbaar dat bedrijven in de maakindustrie steeds minder vaak op basis van eigen kennis en vaardigheden complexe innovaties ontwikkelen. Samenwerking biedt extra kansen en Techport verbindt om samen technische innovaties te kunnen ontdekken, ontwikkelen en uit te werken.


Delen is vermenigvuldigen

Bundeling van kennis en het delen van risico’s stelt bedrijven in staat beter om te gaan met de onzekerheden die zijn verbonden aan een innovatietraject. Het mogelijk maken van innovatie en valorisatie is van belang voor alle bedrijven, en dan met name voor die in het MKB. De Techport-actielijn Innoveren richt zich op het begeleiden en ondersteunen van bedrijven in samenwerkings- en innovatieprojecten

 

Kansen ontdekken

De activiteiten die plaatsvinden in de actielijn Innoveren in de techniek hebben betrekking op het ontdekken van kansen en het vormen van bedrijvencluster en innovatiethema’s. Wij kijken naar de innovatiestrategie en barrières van het regionaal midden- en kleinbedrijf en naar de innovatieagenda en uitdagingen van het regionaal grootbedrijf.

 

 

 

Field Lab Techport Smart Maintenance

Techport heeft de status van nationaal Field Lab Smart Industry. De Dompelverzinklijn 3 van Tata Steel vormt de context voor de eerste activiteiten van het lab, waarbij de integratie van nieuwe technische toepassingen in de bestaande industrie centraal staat. Het doel is om vanuit een fysieke proeffabriek een veelheid van (maak)bedrijven te helpen bij de digitalisering van hun processen.

 

Techport Accelerator

Techport werkt in partnerschap met GO!-NH. GO!-NH is een innovatie- en accelerator programma en een initiatief van de provincie Noord-Holland en Innomics Enterprise Accelerator. GO!-NH is een innovatie- en accelerator programma voor duurzame mobiliteit (voorjaar 2018 en voorjaar 2019) en circulaire economie (najaar 2018 en najaar 2019) en is één van de MKB-innovatie instrumenten van de provincie Noord-Holland (www.go-nh.nl).

 

Techport Innovation Tribe

De 'Innovation Tribe' is een platform dat is opgezet om inhoud te geven aan bijeenkomsten rond een innovatieve maakindustrie. De doelgroep bestaat uit ondernemers, medewerkers uit de maakindustrie (van operators, managers tot trainees) én uit studenten en mede­werkers van bedrijven uit aanverwante sectoren.

 

Techport Business Clusters

Techport brengt bedrijven uit een keten samen als zij de ambitie delen dat zij met elkaar op een hoger niveau willen komen. Door samen te werken in een concreet innovatieproject.

Kiezen

Wij stimuleren jongeren te kiezen voor technisch en wetenschappelijk onderwijs. Wij ontwikkelen onderwijsprogramma’s, verzorgen competities en evenementen voor…

Lees meer >

Leren

Wij versterken en verbreden het technisch onderwijs. De theorie op school moet aansluiten bij de praktijk van bedrijven in de regio. De vorming van techniekcampussen…

Lees meer >

Werken

Wij stimuleren mogelijkheden voor bij-, her- en omscholing voor blijvende inzetbaarheid van medewerkers. Technologische en economische ontwikkelingen hebben…

Lees meer >
10/01/19

Prestigieuze erkenning van World Economic Forum voor Techportbedrijf Tata Steel

Techportberdrijf Tata Steel in IJmuiden is door het World Economic Forum uitgeroepen tot ‘Advanced 4th Industrial Revolution Lighthouse Company’.


Lees meer
20/12/18

Hoe maak je een emmissievrije tractor?

Deze vraag stond centraal tijdens de Innovation Tribe van Techport die op 19 december jl. plaatsvond. Ruud Bakker, de jonge ondernemer van Next Generation Machinery (NGM), heeft het idee opgevat om agrarische machines op waterstof te maken.


Lees meer
16/09/18

Field Lab Smart Maintenance Techport van start


Lees meer
13/09/18

Doe mee met het Hyperloop-project

In het voorjaar organiseerde Techport in samenwerking met Tata Steel een succesvolle Tribe over de Hyperloop, waarbij de focus vooral uit gaat naar de buisconstructies. Op 2 oktober 2018 komt er een vervolg waaraan je kunt deelnemen.


Lees meer
28/08/18

Doe mee met de Techport Challenge circulaire economie 2018

De Techport Challenge 2018 is een samenwerking tussen Techport, Rabobank, IJmond Samenwerking, GO!-NH, provincie Noord-Holland en Innomics Enterprise Accelerator.


Lees meer
21/08/18

Techport Netwerk Event – zet Techport regio op de kaart

Speciaal voor MKB in de maak en smart maintenance Industrie


Lees meer

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief