INNOVEREN

INNOVEREN

Technologische vernieuwing is dusdanig complex en kostbaar dat bedrijven in de maakindustrie steeds minder vaak op basis van eigen kennis en vaardigheden complexe innovaties ontwikkelen. Samenwerking biedt extra kansen en Techport verbindt om samen technische innovaties te kunnen ontdekken, ontwikkelen en uit te werken.


Delen is vermenigvuldigen

Bundeling van kennis en het delen van risico’s stelt bedrijven in staat beter om te gaan met de onzekerheden die zijn verbonden aan een innovatietraject. Het mogelijk maken van innovatie en valorisatie is van belang voor alle bedrijven, en dan met name voor die in het MKB. De Techport-actielijn Innoveren richt zich op het begeleiden en ondersteunen van bedrijven in samenwerkings- en innovatieprojecten

 

Kansen ontdekken

De activiteiten die plaatsvinden in de actielijn Innoveren in de techniek hebben betrekking op het ontdekken van kansen en het vormen van bedrijvencluster en innovatiethema’s. Wij kijken naar de innovatiestrategie en barrières van het regionaal midden- en kleinbedrijf en naar de innovatieagenda en uitdagingen van het regionaal grootbedrijf

 

Technologie-agenda

Onder de naam Techport Industries is een alliantie ontstaan. Samen met kennispartners werken we, samen met de TechniekRaad Noord-Holland die hier een grote rol heeft, aan een gezamenlijke technologie-agenda.

 

Kennisnetwerk

Wij organiseren kennisnetwerken en begeleiden en ondersteunen onderlinge samenwerking zoals tijdens makathon's en Innovation Tribes. Wij faciliteren ontmoetingen tussen bedrijven en kennisinstellingen gericht op kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en samenwerking binnen de context van de eigen bedrijfsvoering, markt en technologie. En wij faciliteren ontmoetingen tussen bedrijven en onderwijsinstellingen gericht op stage –en afstudeermogelijkheden voor studenten.

 

Kiezen

Wij stimuleren jongeren te kiezen voor technisch en wetenschappelijk onderwijs. Wij ontwikkelen onderwijsprogramma’s, verzorgen competities en evenementen voor…

Lees meer >

Leren

Wij versterken en verbreden het technisch onderwijs. De theorie op school moet aansluiten bij de praktijk van bedrijven in de regio. De vorming van techniekcampussen…

Lees meer >

Werken

Wij stimuleren mogelijkheden voor bij-, her- en omscholing voor blijvende inzetbaarheid van medewerkers. Technologische en economische ontwikkelingen hebben…

Lees meer >
13/09/18

Doe mee met het Hyperloop-project

In het voorjaar organiseerde Techport in samenwerking met Tata Steel een succesvolle Tribe over de Hyperloop, waarbij de focus vooral uit gaat naar de buisconstructies. Op 2 oktober 2018 komt er een vervolg waaraan je kunt deelnemen.


Lees meer
28/08/18

Doe mee met de Techport Challenge circulaire economie 2018

De Techport Challenge 2018 is een samenwerking tussen Techport, Rabobank, IJmond Samenwerking, GO!-NH, provincie Noord-Holland en Innomics Enterprise Accelerator.


Lees meer
21/08/18

Techport Netwerk Event – zet Techport regio op de kaart

Speciaal voor MKB in de maak en smart maintenance Industrie


Lees meer
13/07/18

Meedoen aan de Offshore Wind Innovation Challenge?!

De Offshore Wind Challenge daagt innovatieve studenten, startups en ondernemers uit om met oplossingen te komen die binnen korte tijd kunnen worden geïmplementeerd in de off shore markt bij een grote Launching Customer!


Lees meer
09/07/18

MKB !DEE

Budget voor ondernemers voor radicale ideeën om te investeren in scholing en ontwikkeling.


Lees meer

Over Techport

Verankerd vanuit de IJmond werkt de netwerkorganisatie Techport binnen de metropool Amsterdam (inter)nationaal samen. Met focus op technische innovatie in de maak industrie, onderhoud- en energiesector. Het groot-, midden- en kleinbedrijf weten onderwijspartners goed te vinden en te versterken. Want met breed inzetbaar goed gekwalificeerd personeel, in bedrijven met stevige innovatiekracht, floreert de regionale economie vanuit de kaders van het Techniekpact Noordwest. ­

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief