Disclaimer

Disclaimer

Inhoud

Techport.nl doet er alles aan om via deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. Techport.nl geeft echter geen zekerheid of garantie voor de juistheid, volledigheid of beschikbaarheid van informatie. Techport.nl is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die ontstaat door uw vertrouwen op, of verrichten van handelingen naar aanleiding van, informatie op deze website.
Techport.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze site. Techport.nl garandeert niet dat deze website of de servers waarop deze website wordt aangeboden vrij zijn van virussen. Techport.nl behoudt zich het recht voor op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen in de website zonder voorafgaande kennisgeving. Verwijzingen en links naar andere websites zijn alleen opgenomen als service aan gebruikers van deze website. De inhoud staat niet onder controle van Techport.nl. Techport.nl is derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor die informatie.

 

Intellectueel eigendom

Deze website en de inhoud daarvan vallen onder auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, foto's, merken, logo's en andere materialen eigendom van, of onder licentie verstrekt aan Techport.nl.
Techport.nl geeft u hierbij toestemming materiaal afkomstig van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor informatieve en niet-commerciële doeleinden te tonen, op te slaan en te reproduceren, onder de volgende voorwaarden:

  • Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden verspreid of verkocht;
  • Niets van deze website mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij in print of in elektronische vorm;
  • De auteursrechtvermelding moet in iedere reproductie voorkomen (bronvermelding).

Voor elk ander gebruik van de inhoud van de website is schriftelijke toestemming vooraf nodig van Techport.nl, lees stichting Techno Challenge. Misbruik van de inhoud van deze website is verboden.

 

Privacy

Techport.nl is gehouden uw privacy op deze website te beschermen. Techport.nl zorgt ervoor, voor zover redelijkerwijs mogelijk, dat van bezoekers verkregen informatie wordt beveiligd tegen toegang van en gebruik door onbevoegden.

  • Wanneer u deze website bezoekt zonder mede te delen wie u bent of zonder enige informatie over uzelf te verschaffen, zal Techport.nl toch enige gegevens bewaren, zoals IP-adressen. De gegevens worden gebruikt voor het statistisch meten van gegevens, zoals het aantal bezoeken aan de website en de bezochte pagina's. Techport.nl kan deze gegevens benutten om het gebruik van de website te kunnen volgen en om de inhoud ervan te verbeteren.
  • Wanneer u deze website bezoekt en melding maakt van een milieuklacht, heeft Techport.nl uw persoonlijke gegevens nodig, zoals uw e-mailadres of uw adresgegevens en telefoonnummer(s). Techport.nl gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend hiervoor. Techport.nl kan later contact met u opnemen.
  • Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op gebruik van deze site is Nederlands recht van toepassing.

2015 Techport.nl

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief