Bedrijven

KIEM Smart Industry

Impuls voor praktijkgericht onderzoek Smart Industry


De regeling KIEM Smart Industry stimuleert ondernemers en onderzoekers om samen te werken aan praktijkgericht onderzoek gericht op concrete innovaties op het gebied van Smart Industry.

 
Achtergrond

Smart Industry is de inzet van ICT en productietechnologie waarbij machines onderling met elkaar verbonden zijn en slim kunnen worden aangestuurd. Smart Industry onderwerpen zijn onder andere geavanceerde sensorsystemen en instrumentatie, nieuwe productietechnologieën zoals 3D printing en printed electronics, robotica en network centric productiesystemen. Naast technologische uitdagingen is ook ’zachte’ kennis noodzakelijk om technologie optimaal in een specifiek toepassingsgebied te laten landen: skills, innovatiemanagement, mens en machine interactie, sociale innovatie en netwerkorganisatie. Zie de actieagenda Smart Industry voor meer informatie.


Er zijn inmiddels twintig Fieldlabs gedefinieerd: praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen uitontwikkelen, testen en implementeren. Alle onderwerpen en Fieldlabs kunnen de basis van KIEM-projecten vormen.

 
Wat is het?

Met KIEM Smart Industry kunnen kleinere, doelgerichte projecten snel subsidie krijgen, waardoor de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek versneld kan worden. De regeling heeft daarmee een katalysatorfunctie voor de aansluiting van het praktijkgericht onderzoek op de agenda en de netwerken van de topsector High Tech Systemen en Materialen.

 
Voor wie is het?

De aanvraag dient te zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector, of een aan de hogeschool verbonden senior onderzoeker.


Binnen het project gaat de hogeschool een samenwerkingsverband aan met minimaal twee mkb-ondernemingen, eventueel aangevuld met publieke organisaties uit de beroepspraktijk

 
Wat kun je aanvragen?

De aan te vragen subsidieomvang is maximaal € 20.000,- per aanvraag. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden.


De deelnemers binnen het project dragen minimaal € 10.000,- van de totale kosten bij aan het project, waarvan minimaal € 5.000,- afkomstig is vanuit de praktijkpartners en € 5.000,- van de hogeschool.

 
Wanneer kun je aanvragen?

De call for proposals voor KIEM Smart Industry is doorlopend en sluit op 10 november 2017, 14.00 uur (of eerder indien de beschikbare middelen zijn uitgeput).

 
Indienen via ISAAC 

Het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC vervangt het oude systeem IRIS. Lees hierwat de stappen zijn om een aanvraag in te dienen via ISAAC of ga direct naar KIEM Smart Industry in ISAAC.


Hieronder vindt u de handleiding voor deze regeling. Alle documenten die u nodig heeft om een aanvraag in te dienen vindt u in ISAAC.

 
Handleiding call for proposals KIEM Smart Industry

Deze handleiding is ook beschikbaar via ISAAC.

 Download  (PDF,  356 kB)

Over Techport

Verankerd vanuit de IJmond werkt de netwerkorganisatie Techport binnen de metropool Amsterdam (inter)nationaal samen. Met focus op technische innovatie in de maak industrie, onderhoud- en energiesector. Het groot-, midden- en kleinbedrijf weten onderwijspartners goed te vinden en te versterken. Want met breed inzetbaar goed gekwalificeerd personeel, in bedrijven met stevige innovatiekracht, floreert de regionale economie vanuit de kaders van het Techniekpact Noordwest. ­

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief