Bedrijven

Bedrijven

Bedrijven spelen een belangrijke rol bij het verbreden en versterken van wetenschap en techniek in het onderwijs. Kennis en beschikbaar stellen van stageplaatsen uit onder meer de maakindustrie, de zorg, agritech en voedselindustrie zijn van belang om de theorie op school goed te kunnen verrijken en zo samen een contextrijke leeromgeving te kunnen creëren. Concrete praktijkvoorbeelden, beroepenvoorliching en informatie over trends en ontwikkelingen helpen jongeren bovendien bij het vormen van een juist beeld over werken in de techniek en het maken van een keuze voor een (vervolg)opleiding.


 

Campusvorming in de regio

Goed en vernieuwend onderwijs dat aansluit bij de behoefte op de armbeidsmarkt is alleen mogelijk als het bedrijfsleven betrokken is bij de inhoud en het faciliteren van het onderwijs. In verschillende regio's in Noord Holland werken onderwijs en bedrijfsleven al goed samen, onder meer bij de vorming van campussen. Zo zijn er in Noord-Holland inmiddels een Food Campus, een AgriTech Campus, een Maritime Campus en een Techport Campus.

 

Noord-Holland bezet de vierde positie in Nederland als het gaat om industriële bedrijvigheid. Andere technische sectoren zoals de bouw, ICT, logistiek, energie, offshore en agribusiness zijn ook goed vertegenwoordigd in de Techport-regio. Samenwerking versterkt de positie van individuele bedrijven, van sectoren en uiteindelijk van de hele provincie. Een vitale arbeidsmarkt, innovatie en goed onderwijs zorgen voor verdere economische ontwikkeling. Branchverenigingen behartigen de belangen van de verschillende sectoren. 

 

TechniekRaad 

De TechniekRaad richt zich op onderlinge samenwerking: werkgevers- en werknemersorganisaties, opleidingsfondsen, kenniscentra, gemeenten, kamer van koophandel en onderwijsinstellingen.

 

Over Techport

Verankerd vanuit de IJmond werkt de netwerkorganisatie Techport binnen de metropool Amsterdam (inter)nationaal samen. Met focus op technische innovatie in de maak industrie, onderhoud- en energiesector. Het groot-, midden- en kleinbedrijf weten onderwijspartners goed te vinden en te versterken. Want met breed inzetbaar goed gekwalificeerd personeel, in bedrijven met stevige innovatiekracht, floreert de regionale economie vanuit de kaders van het Techniekpact Noordwest. ­

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief