Werken

Om-, her- en bijscholing

Technici moeten zich blijven ontwikkelen en scholen. Soms is het belangrijk om kennis en vaardigheden op te frissen. Vaak ook is scholing noodzakelijk omdat technische ontwikkelingen nu eenmaal niet stilstaan.


De Techniek Campus Techport verzorgt op de locatie van de open bedrijfsschool van Tata Steel in Velsen opleidingen voor volwassenen. Het gaat om niveauverhogende opleidingen, functiegerichte opleidingen en transport opleidingen. Alle opleidingen staan open voor volwassenen, zowel voor medewerkers van Tata Steel als medewerkers van andere bedrijven en organisaties.

 

Docenten met praktijkervaring

De docenten komen uit de praktijk van de industrie. Met hun ruime werkervaring kennen ze de situaties waarin cursisten hun dagelijks werk doen. Ze zijn gewend om opleidingen te verzorgen, voelen de cursisten goed aan en spreken hun taal. Ook zijn ze goed op de hoogte van de eisen die het bedrijfsleven stelt.

 

Speciale opleidingsruimten

De open bedrijfsschool beschikt over een professioneel trainingscentrum met eigen lokalen, werkplaatsen en praktijkruimten. Voor alles rond transport zijn er zelfs speciale opleidingshallen. Deze zijn helemaal vrijgemaakt voor cursisten en uitgerust met alle denkbare industrievoertuigen en kranen.

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief