Onderwijs

Voor docenten - Rol in de klas

Al op jonge leeftijd ontwikkelen kinderen beroepsbeelden en sluiten ze bepaalde beroepen voor zichzelf uit. Het is dus belangrijk dat leerlingen en studenten een realistisch en aantrekkelijk beeld krijgen van (werken in) de techniek. De rol van de leerkracht is daarbij van groot belang.


 

In Nederland zien nog steeds veel minder meisjes dan jongens een toekomst voor zichzelf weggelegd in de techniek. Dit komt onder andere doordat ze een beperkt beeld hebben van beroepen in deze sectoren. Ook de rol van de leerkracht is hierbij belangrijk. Uit onderzoek onder ruim 500 basisschoolleerkrachten blijkt dat zij opvallend genderspecifieke verwachtingen hebben over de toekomst van de meisjes en jongens in hun klas: van meisjes wordt veel minder verwacht dat ze een technisch beroep gaan uitoefenen, terwijl ze er evenveel talent voor hebben als jongens. 

 

Aansprekend W&T-onderwijs
De verbreding van hun beroepsbeeld van techniek helpt leerkrachten om hun Wetenschap & Techniek-onderwijs aansprekender en meer betekenisvol te maken voor jongens én meisjes. Aangezien jonge kinderen nu worden opgeleid en zij naar alle waarschijnlijkheid later een baan zullen bekleden die nu nog niet bestaat, zal het beroepsbeeld nooit compleet zijn. Maar als docent kun je er in ieder geval voor zorgen dat je weet welke beroepen actueel en in opkomst zijn.

 

Er is een pilot in ontwikkeling waarbij PABO-studenten kennismaken met professionals werkzaam in de techniek: Share my Day in Tech.  Share my Day in Tech laat Pabo-studenten kennismaken met de grote verscheidenheid aan beroepen in de technische sectoren én met de vrouwen die daarin werken.

 

Het beroepsbeeld van techniek en wetenschap is ook te verbreden via bedrijfsbezoeken en gastlessen.

 

Nationale beroepengids

Snel inzicht in de grote hoeveelheid beroepen? Kijk rond in de Nationale Beroepengids. Selecteer een branche en zie welke beroepen actueel zijn. De Nationale Beroepengid biedt informatie over beroepen en alles wat met beroepen te maken heeft zoals opleidingen, salaris, werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief