Onderwijs

Voor docenten - Publicaties

Techportal geeft u handvatten om direct met technologie en wetenschap aan de slag te gaan. Wij bieden via het Doeprogramma Techniekpact NH concrete en praktische onderwijsprogramma’s, lesbrieven, werkbladen en verschillende schoolcompetities. Ontdekkend en ontwerpend leren, ondernemen en samenwerking staan altijd centraal. De activiteiten voldoen daarmee aan de richtlijnen van de stichting Leerplan Ontwikkeling, aan de Kerndoelen Primair Onderwijs en de Kerndoelen Onderbouw Voortgezet Onderwijs.

 

Context Techniekpact

Voor u als docent geven het Techniekpact 2020 en het actieplan Kiezen voor Technologie onmisbare informatie over de context waarin u werkt in de klas. 

  • In het Techniekpact staan twaalf doelstellingen om wetenschap en technologie voor het einde van 2020 structureel in te bedden in het onderwijs. Ook geeft het Techniekpact concrete voorbeelden om onderwijs en bedrijfsleven nader tot elkaar te brengen. Zoals het organiseren van docentenstages, gastlessen en bedrijfsbezoeken. 
  • In het actieplan Kiezen voor Technologie gaat de overheid specifiek in op de ambities voor het basis- en voortgezet onderwijs.  Er zijn twaalf doelstellingen op gebied van regionale samenwerking, professionalisering, verduurzaming en samenwerking met het bedrijfsleven.

 

PublicatiesKerndoelen Basisonderwijs

Kerndoelen Onderbouw VO

Actieplan Kiezen voor Technologie

Techniekpact Noordvleugel

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief