Nieuws

Eindejaarsbijeenkomst Techport

Op 25 november is de jaaraflsuiting voor relaties van de Techport Campus en Techport Industries. Het evenement vindt plaats in de Felison Cruise Terminal bij de IJmond haven in Velsen (routeplanner: Volendamkade 1, IJmuiden).


De jaarafsluiting vindt plaats van 16.15 tot 18.30 uur. Wij laten zien wat Techport het afgelopen jaar bereikt heeft en nemen u mee in onze toekomstplannen. 

 

Onze bijeenkomst vindt plaats tijdens de Jet-Net Careerday. Een evenement waar 1.600 jongeren uit 4 havo en 5 vwo kennismaken met technologie in workshops van Nederlandse multinationals en hightech bedrijven uit de IJmond. Een ideale mogelijkheid om te zien hoe jongeren zich oriënteren op een technisch beroep en een mogelijkheid om te netwerken met technologische bedrijven actief in het Jet-Net netwerk.

 

Programma:
15.30 – 16.00 uur : Gelegenheid bezoek Jet-Net workshop
15.30 – 16.15 uur : Inloop
16.15 – 16.20 uur : Welkom door Jan Boudesteijn – programmamanager Techniek Campus Techport
16.20 – 16.50 uur : Tjeerd Talsma – gedeputeerde onderwijs en arbeidsmarkt provincie Noord-Holland.
Luister naar de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en overheidsbeleid
16.50 – 17.00 uur : Prijsuitreiking winnend ontwerp PET IJmond 2015
- motivatie door Hans Nooij – regio coördinator IJmond voor Jet-Net
- uitreiking door Tjeerd Talsma
17.00 – 17.30 uur : Paneldiscussie o.l.v. Lucas Land - manager PR Techport
17.30 – 18.30 uur : Borrel

 Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief