Nieuws

3 Miljoen voor samenwerking en innovatie in MKB

Minister Kamp (van Economische Zaken) stelt vanaf 8 oktober 2015, € 3 miljoen beschikbaar om samenwerking en innovatie in het mkb te versterken door de openstelling van de InnovatiePrestatieContracten (IPC) regeling.


InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren. Binnen een IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen  (collectieve) innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder (organisatie die statutair de belangen behartigt van ondernemers). Innovatie, samenwering en kennisoverdracht staan in dit tweejarig IPC-project centraal.
 

Aanvragen

Je kunt een aanvraag indienen van 8 oktober 2015 (9.00 uur) tot 5 november (17.00 uur). De meeste aanvraagdocumenten zijn beschikbaar, alleen het aanvraagformulier volgt nog. Kijk voor meer achtergrondinformatie over de IPC-regeling op de IPC-projectpagina. Hier vind je ook de handleiding IPC, die je kunt gebruiken bij het voorbereiden van uw aanvraag. 

 

Bron: www.rvo.nl

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief