Nieuws

Velsen: Twee miljoen voor innovatiefonds

De gemeente Velsen stelt € 2.000.000, - beschikbaar voor innovatie in de maak- en onderhoudsindustrie. Donderdag 1 maart treedt het fonds in werking. Vanaf dat moment kan het Velsens midden- en kleinbedrijf (MKB) verbonden aan de maak- en onderhoudsindustrie subsidie aanvragen voor product- en procesinnovatie.


De subsidie kan worden gebruikt voor de inzet van personeel en investering in installaties gekoppeld aan het innovatieproject. Bedrijven kunnen een bijdrage aanvragen voor maximaal 60% van de kosten van de innovatie waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Zowel bij een individuele aanvraag als een project met meerdere aanvragers geldt een limiet van € 200.000, - per innovatie. Binnen 6 maanden na verlening dient het innovatieproject gestart te zijn.
De gemeente Velsen beoogt met het fonds de innovatiekracht bij het MKB te stimuleren en daarmee te investeren in het toekomstige verdienvermogen van de regionale economie, de verhoging van de arbeidsproductiviteit en de creatie van banen in sectoren van de toekomst.

Meer informatie over het innovatiefonds is te vinden op: www.innovatiefondsmkbvelsen.nl

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief