Nieuws

11 juni vindt de 7e Techport tribe ENCI plaats!

Met smart maintenance levensduur installatie ENCI verlengen.


Op 11 juni wordt bij de cementfabriek ENCI in Velsen-Noord de 7e Techport Tribe gehouden. Deelnemers worden uitgedaagd om met elkaar slimme oplossingen te bedenken om de levensduur van de verticale transporteur (Elevator) van natte slak te verlengen.

 

Om een indruk te krijgen, het gaat om een installatie van circa 30 meter hoog, bestaande uit een plaatstalen omkasting met daarbinnen een kettingtransporteur  waaraan de transportbakken hangen. Tijdens het verticaal transporteren van het natte warme slak ontstaat er, als gevolg van de chemische samenstelling van de slak inwendig een corrosief klimaat.

 

Thema’s die tijdens de Tribe aan de orde komen zijn slimme constructieve oplossingen, nieuw materiaalgebruik en corrosie-aanpak. Daarnaast is de kennis van smart maintenance toepassingen nodig. Op welke kritieke plaatsen zou je sensoren kunnen plaatsen die de onderhoudstoestand van de installatie monitoren, zodat onderhoud zich optimaal laat plannen.

 

Eén en ander zal moeten leiden tot een aanzienlijke kostenreductie van de Total Cost of Ownership van de installatie. Kortom een pittige maar spannende Tribe.

 

Tijdsplanning:
16.30 uur     Ontvangst - korte inleiding
17.00 uur     Rondleiding door fabriek met focus op verticale transporteur

 

Het dragen van werkschoenen en een veiligheidsbril is op de fabriek verplicht tijdens een rondleiding. ENCI kan deelnemers aan de rondleiding voorzien van een veiligheidshesje en helm.


17.30 uur     Aan de slag met de Tribe

18.45 uur     afronden en vervolgafspraken

19.00 uur     afsluiting en huiswaarts.

 

Aanmelden kan hier.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Koster, business developer Techport.

 

 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief