Nieuws

OV IJmond-leden in gesprek met staatssecretaris Mona Keijzer

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat reist door het land om input te verzamelen voor het nieuwe MKB-actieplan. Hiervoor ging zij maandag in gesprek met de leden van OV IJmond.


Tijdens de drukbezochte lenteborrel in Brasserie Beeckestijn werd onder meer gesproken over het groeiend tekort aan technisch personeel, de gevolgen van de Brexit en innovatie en digitalisering.

 

Mona Keijzer – CDA-politica, Volendamse en moeder van vijf zoons – herkent zich in de mentaliteit van de ondernemers in de IJmond. ,,Bij ons zeggen we ‘niet lullen maar pellen’. Bij jullie is alleen dat laatste woord anders, maar het komt op hetzelfde neer. Hier heerst een mentaliteit waar we Nederland verder mee brengen.’’

 

De staatssecretaris is bezig met een nieuw actieplan voor het midden- en kleinbedrijf. Eén van de grootste problemen waar een oplossing voor gevonden moet worden, is het groeiend tekort aan technisch personeel. Keijzer: ,,Bedrijven moeten opdrachten laten schieten en dat kost geld. Daarom moeten we hier samen mee aan de slag. Het is allang geen vies en smerig werk meer, zoals veel mensen denken. Ik kom bij maakbedrijven waar je van de grond kunt eten. En laten we plechtig met elkaar afspreken dat we nooit meer van jongeren met een vmbo-advies zeggen: hè, wat jammer. We hebben die mensen keihard nodig!’’

 

In de IJmond werken bedrijven, onderwijs en overheid onder de naam Techport samen aan innovatie en scholing van technisch personeel, een initiatief waar de staatssecretaris zeer positief op reageerde. ,,Wat u hier doet is de toekomst.’’ Keijzer deelde de mening van een aantal OV IJmond-leden dat de opleidingen korter moeten om werken in de techniek aantrekkelijker te maken. ,,Daar zijn we al over in gesprek met de collega’s van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.’’

 

Penningmeester Leen Wisker vroeg de staatssecretaris zich hard te maken voor een transparanter en eerlijker belastingstelsel. Keijzer: ,,In het regeerakkoord is al sprake van een betere balans voor het MKB en maatregelen om excessen op het gebied van loonbelasting tegen te gaan. Deze moeten alleen nog geëffectueerd worden. Ik nodig u graag uit om het ons te laten weten als er een bepaalde regeling nodig is.’’

 

Over de naderende Brexit was de staatssecretaris helder: ,,Kijk in je eigen productieketen en handelsrelaties wat de mogelijke effecten zijn en bereid je daar als bedrijf goed op voor.’’ Keijzer benadrukte dat de betrokken landen allang niet meer boos op elkaar zijn. ,,Nu de rook is opgetrokken realiseert iedereen zich vooral dat de belangen enorm groot zijn. Er wordt daarom hard gewerkt aan goede afspraken. We proberen zo dicht mogelijk bij elkaar te blijven op het gebied van douanezaken en de interne markt.’’

 

Het vragenuurtje met Mona Keijzer werd afgesloten met een netwerkborrel. De staatssecretaris en de met haar meegereisde ambtenaren namen ruimschoots de tijd voor persoonlijke gesprekken met de leden van OV IJmond. Ze was ruim drie uur aanwezig in Velsen-Zuid, wat gezien de volle agenda van de bewindsvrouw opmerkelijk genoemd mag worden. Oprechte en volle aandacht dus voor de ondernemers in de IJmond! 

Bron: De Jutter | 17 APRIL 2018 | GEPLAATST IN 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief