Nieuws

Nova Heroriëntatiemiddag

Al 2.000 jongeren in de regio hebben zich aangemeld voor een vervolgopleiding in het mbo.


Tijdens de intakeactiviteiten ontdekken deelnemers of de opleiding goed of minder bij hen past. Indien na de intake een negatief studiekeuzeadvies afgegeven wordt, kan de deelnemer zich tijdens deze middag zorgvuldig heroriënteren op een alternatieve vervolgopleiding waar wel goede kans op een stageplek en werk in de regio is. Meer weten? Zie ook www.novacollege.nl/herorientatie

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief