Nieuws

MKB !DEE

Budget voor ondernemers voor radicale ideeën om te investeren in scholing en ontwikkeling.


Uit cijfers blijkt dat het mkb, met name in de technische sectoren, minder investeert in de ontwikkeling van werkenden dan het grootbedrijf. En dat terwijl het tekort aan technisch personeel groot is. Zo groot dat ondernemers nog steeds moeite zouden hebben om de juiste mensen te vinden, als zelfs iedereen die nu een technische studie doet in een technisch beroep zou gaan werken. Veel mkb-ondernemers geven aan belemmeringen te ervaren om te investeren in scholing en ontwikkeling. Belemmeringen als locatie (bijv. te weinig mensen met bepaalde vaardigheden in een regio), financieel (bijv. kosten voor opleiding) en informatie (bijv. gebrek aan kennis en vaardigheden).

 

Doe mee!

MKB !dee - van het ministerie van EZK - daagt ondernemers uit om zelf met ideeën te komen om belemmeringen om te investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen. Binnen MKB !dee zijn er 5 categorieën om met oplossingen voor de belemmeringen aan de slag te gaan:

  • Regionale samenwerking op menselijk kapitaal tussen mkb en grootbedrijf.
  • Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven voor docenten en beroepsgerichte opleidingen (bijv. BBL)
  • Belang leercultuur technisch mkb (aantrekkelijk werkgeverschap)
  • Krimpgebieden
  • Energie- en klimaattransitie

Vanuit het beschikbare budget is het de bedoeling om dit jaar nog per categorie 2 projecten uit te kiezen die hun voorstel mogen gaan uitvoeren. Een adviescommissie zal alle aanvragen gaan scoren. De definitieve criteria worden snel bekend gemaakt, maar er zal geen subsidie toegekend worden aan projecten die al eerder Rijksoverheidssteun hebben ontvangen. Subsidie die op grond van deze regeling wordt verstrekt, is de-minimissteun. Hiervoor moet een de-minimisverklaring worden aangeleverd.

Er wordt nu nog hard gewerkt aan de verdere uitwerking van de regeling, die naar verwachting eind zomer gereed zal zijn. Wilt u op de hoogte blijven van deze regeling? Mail dan uw gegevens naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

Aan de teksten op deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend. 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief