Nieuws

Innovatiefonds zoekt deskundigen voor beoordelingscommissie

Sinds 1 maart 2018 is het Innovatiefonds MKB Velsen in werking getreden.


Een bedrag van € 2.000.000,- euro is beschikbaar gesteld om MKB bedrijven verbonden aan de maak- en onderhoudsindustrie te ondersteunen bij product- en procesinnovaties. Meer informatieover het Innovatiefonds MKB Velsen vindt u hier.

 

De gemeente Velsen wil zich over de ingediende projectaanvragen inhoudelijk laten adviseren door een commissie van deskundigen. De commissie zal bestaan uit 3 vaste leden. We zijn op zoek naar een sector-, technologisch en financieel specialist.

 

Geïnteresseerd? De volledige vacature is te vinden op: https://www.velsen.nl/leden-beoordelingscommissie-innovatiefonds-mkb-velsen

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief