Nieuws

CHOICE

Tijdens een doe-programma met 24 parallelle workshops door mbo-studenten doen 14 jarige ervaring op met onder andere minimaal drie opleidingen in de technische richting. Deelname helpt de leerling tijdens hun lessen Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) een profielkeuze te maken waardoor ze bewuster kiezen of ze bijvoorbeeld wiskunde of Nask behouden in hun vakkenpakket. Meer weten? Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=rvB29ZEWyAE

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief