Nieuws

6e Techport tribe bushalte 2.0

Wilt u als ondernemer meedenken over de uitwerking en/of toeleverancier worden van deze innovatieve Bushalte 2.0? Kom dan donderdag 31 mei naar de 6de Techport Innovation Tribe bij Tata Steel. De inloop is vanaf 16.30 uur, het programma loopt van 17.00 - 19.00 uur.


In het GO!-NH Accelerator programma heeft Evanet een concept ontwikkeld “Bushalte 2.0” dat het vervoer van pakketten en personen slim combineert. Omdat er nu al concrete belangstelling uit de markt is, zoekt Evanet maakbedrijven om het concept zo snel mogelijk te vertalen in concrete bouwtekeningen, stuklijsten en productieprocessen.

De Bushalte 2.0 wordt op strategische gekozen plaatsen in de buitengebieden neergezet. De goederen- en personenstroom komen op die kruispunten bij elkaar. Resultaat: Minder vervoersbewegingen, minder pakketbezorgers in de straat en minder CO2-uitstoot.

 

Aan de Tribe-deelnemers zal worden gevraagd ideeën aan te leveren om de halte, waarin robotachtige constructies de pakketjes verwerken, “hufterproef” te maken. En hoe produceer je de behuizing? Hoe zit het met de verlichting? Welke (krasvaste) materialen en lakken? Hoe integreer je zonnepanelen? Is de halte mobiel te maken? Slimme elektronica en mechatronica voor het onderhoud? Noem maar op! Daarbij moeten de productieprocessen tevens opschaalbaar zijn.

 

Kortom een prachtige kans voor maak- en onderhoudsbedrijven om vroegtijdig hun kennis en kunde in dit project in te brengen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Theo Koster. Hij is bereikbaar via mailadres theo.koster@techport.nl of via telefoonnummer 06-50245261.

 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief