Nieuws

Techport Industries maakt kennis met Big-Data toepassingen op het Amsterdam Science Park

Op donderdag 26 januari bezocht het bedrijvennetwerk Techport Industries het Amsterdam Science Park, een van de grootste concentraties van universitair onderwijs en onderzoek in Europa op het gebied van data-science, biochemie, materiaaltoepassingen en advanced instrumentation . Dankzij haar wereldwijd gerenommeerde onderzoeksinstituten als AMOLF, Nikhef, Surf Sara en CWI, universiteiten en meer dan 130 bedrijven, fungeert het Amsterdam Science Park als een hub voor onderzoek, innovatie en ondernemerschap. De Techport bijeenkomst stond in het teken van big-data toepassingen in de maak- en onderhoudsindustrie.


De middag begon met een ontvangst bij het Centrum voor Wiskunde en Informatie (CWI), het nationaal instituut dat kennis op gebied van wiskunde en informatica toepast en overdraagt aan industrie en maatschappij. De aftrap werd verzorgd door professor Rob van der Mei, die in een enthousiasmerende introductie inkijk verschafte in de historie van en de huidige onderzoeksactiviteiten van het CWI. Hierop volgde drie verdiepende presentaties over onderzoeksthema's met grote relevantie voor de industriële sector. In circa een uur kreeg het gezelschap van 15, presentaties over de 'optimalisatie van planning', 'imaging van industriële processen', en 'data analytics voor sensor data'. Het was de sprekers uitstekend gelukt de link tussen wetenschap en praktijk te leggen, getuigen de vele verdiepende vragen tijdens de presentaties.

 

De dag werd afgesloten in de Startup Village, een containerdorp dat ruimte biedt aan circa 25 start-ups en spin-offs in o.a. Big-Data en Hightech Solutions. Hier presenteerden Scyfer, Giant Leap Technologies en Aiir Innovations kort welke technologie zij bedrijven in de maakindustrie hebben te bieden. In navolging op de pitches werd afgesloten met een kleine netwerkborrel.

 

Techport kijkt terug op een zeer geslaagde bijeenkomst, waar veel nieuwe contacten zijn gelegd tussen bestaande onderhouds- en engineeringbedrijven, startups en de wetenschap. Er zijn ideeën en projectplannen uitgewisseld. Mocht u interesse hebben om in de toekomst een bijeenkomst van Techport Industries bij te wonen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij: thijmen.rofekamp@techport.nl.

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief