Nieuws

Techport Hackathon van EKB Industriële Automatisering

Op woensdag 5 juli 2017 vond een Techport Hackathon plaats met een actueel vraagstuk van EKB Industriële Automatisering uit Beverwijk. Tijdens deze creatieve workshop op locatie bij SHIP IJmuiden, is door bijna 30 professionals gewerkt aan een innovatievraagstuk. Centraal stond de uitdaging inzicht te krijgen in de toekomstige klantvraag in de industriële automatisering. Door hier een antwoord op te vinden hoopt EKB (huidige) klanten in de toekomst beter te kunnen helpen, en zich te kunnen onderscheiden van haar concurrenten.


In een middag werd gebrainstormd hoe EKB, als systeemintegrator op het gebied van industriële automatisering, haar klanten in de toekomst op een andere manier kan gaan benaderen. Met digitale trends zoals industrie 4.0, Internet of Things en Big data in het achterhoofd zijn er diverse kansen met elkaar verkend.

 

In multidisciplinaire groepen, van zowel medewerkers van EKB als bedrijven uit de regio, is gewerkt aan vernieuwende oplossingen. Van de vele ideeën die zijn gegeneerd, presenteerden de zes groepen aan het eind van de middag hun beste oplossingsrichting.

 

De middag werd georganiseerd door Techport, in samenwerking met iTanks en Jules Dock Innovation.

 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief