Nieuws

Recordaantal laatstejaars vmbo/mavo oriënteert op technisch MBO

Begin december zijn de Oriëntatietrajecten van ROC Nova College afgerond, afgelopen zes weken zijn diverse bedrijven in de regio bezocht en praktijklessen gevolgd.


Van de ruim duizend deelnemende laatstejaars vmbo/mavo oriënteerde 27% op een technische vervolgopleiding op het mbo. Via de Oriëntatiedag van het Nova College op 7 december had 44% van de ruim 300 laatstejaars vmbo/mavo een technisch georiënteerd programma waarin ze tijdens een doe-programma van drie uur zicht kregen op lessen theorie, eigen ervaring in het praktijklokaal, vervolgstudie en de kritische succesfactoren van het beroep. Het aanbod van oriëntatieactiviteiten was breed: MyTec, Installatie- en Elektrotechniek, Bouw, Media, ICT, Maritiem met zowel Binnenvaart als Zeevaart, Logistiek, Autotechniek en Laboratoriumtechniek. Het doe-programma bij het Nova College en haar partners Installatiewerk Noord-Holland en Bouwmensen varieerde in omvang tussen drie uur op een dag tot zes uur inclusief excursie naar een bedrijf of instelling verdeeld over drie dagen. Meer weten? Zie ook de orientatiebrochure. 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief