Nieuws

Inspiratiesessies in de 3D Makers Zone

Ook dit schooljaar zijn er weer voor vmbo, mbo en hbo studenten vele inspiratiesessies gepland in de Techport partnerorganisatie 3D Makers Zone! Thema gebaseerde sessies waarbij studenten helemaal worden bijgepraat op ontwikkelingen in hun gekozen beroep/sector.


De geplande sessies voor dit schooljaar zijn:

  • 5 december 10:00 uur - Glasvezeltechnologie voor ICT en techniek
  • 21 december 10:00 uur - 3D printing voor ICT en techniek
  • 24 januari 15:00 uur - Internet of Things en sensoring
  • 5 april 15:00 uur - Internet of Things en sensoring
  • 11 juni 15:00 uur - Internet of Things en sensoring

De volledige meerjarenplanning inclusief de inspiratiesessies is hier te downloaden.
Wil je aanwezig zijn met je klas of heb je een verzoek voor een aangepaste sessie? Mail dan naar Kathelijn Rombaut: kr@3dmakerszone.com

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief