Nieuws

Innovatiefonds voor MKB

De gemeente Velsen wil MKB-bedrijven in de maak- en onderhoudsindustrie ondersteunen met een innovatiefonds. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft hiervoor een raadsvoorstel opgesteld.


De gemeente Velsen wil MKB-bedrijven in de maak- en onderhoudsindustrie ondersteunen met een innovatiefonds. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft hiervoor een raadsvoorstel opgesteld.

‘De innovatiekracht van het MKB is bepalend voor het toekomstige verdienvermogen van de regionale economie en de creatie van banen in sectoren van de toekomst’, schrijft het college. ‘De gemeente Velsen wil ondernemers ondersteunen, zodat zij hun ontwikkelambities waar kunnen maken en ook in de toekomst succesvol kunnen zijn.’

Het stimuleren van innovaties vormt een belangrijk onderdeel van het economisch programma en de Visie op Velsen. Daarom is een bedrag van € 2.000.000,- opgenomen voor het zogenaamde Innovatiefonds Bedrijvigheid en Duurzaamheid. Dit fonds wil MKB-bedrijven afkomstig uit of gelieerd aan de maak-en onderhoudsindustrie ondersteunen met subsidies voor investeringen gericht op het verder digitaliseren, automatiseren, verduurzamen of schoner maken van hun bedrijfstak.

Bron: RTV Seaport

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief