Nieuws

Groei aantal beschikbare leerbanen

Sinds 2013 zijn het aantal beschikbare leerbanen voorzichtig gestegen, er zijn nu 28% meer instromende technische bbl-studenten op mbo-niveau in de Techport-regio.


De groei zit in het totaalaantal leerbanen Elektro- en Installatietechniek, Bouw, Procestechniek, Werktuigbouw, Binnenvaart en Logistiek. Bol-studenten lopen stage bij bedrijven maar bbl-studenten kunnen deze mbo-leerweg alleen volgen als er voldoende leerbanen door bedrijven beschikbaar gesteld worden. Voor procestechniek zijn er veel meer aanmeldingen dan dat er leerbanen door bedrijven in de regio beschikbaar gesteld worden. Tijdens de Speeddate Techport bbl bijeenkomsten waren er enkele bedrijven die hun pitch uitbrachten, tijdens Open Dagen van ROC Nova College werden ook matches gemaakt tussen aspirant-student en bedrijf voor de bbl-leerweg. Resultaat in 2017 is een stijgende lijn in aantal beschikbare bbl-leerbanen en een groei van het aantal studenten die die leerweg ook in de praktijk op mbo-niveau kunnen volgen. Meer weten? Zie ook het overzicht van opleidingen.

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief