Nieuws

Bezoek Burgemeester en Wethouders aan MyTec

Technisch middelbaar beroepsonderwijs innoveert in de Techport-regio.


Inmiddels zitten eerste-, tweede-, derde- en vierdejaars MyTec-studenten in de klassen op het ROC Nova College in Beverwijk en IJmuiden. Het College van gemeente Velsen laat zich infomeren hoe de ervaringen van onderwijsvernieuwing zijn, met name bij de MyTec-opleidingen waarbij het Nova College intensief samenwerkt met ruim 18 toonaangevende bedrijven in de regio via de stichting Leer Werken in de Techniek. Meer weten? Zie ook www.novacollege.nl/MyTec

 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief