Nieuws

4e Innovation Tribe Techport

Op donderdag 25 januari zal de 4e Innovation Tribe Techport plaats vinden.


Wederom zullen twee innovatievraagstukken behandeld worden, waaronder een vraagstuk van VanDerEng Labels over de ontwikkeling van composteerbare zaadhulzen voor de tuinbouw. De tweede case zal spoedig bekend worden gemaakt. Dit geldt ook voor de locatie. Noteert u de bijeenkomst alvast in uw agenda?
Voor vragen (of voor het aanleveren van nieuwe cases) kunt u zich wenden tot Gerik ten Berge (gerik.berge@techport.nl – 06-52505974).

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief