Nieuws

Talsma opent Promotie Event Techniek Zaanstad

KOOG a/d ZAAN - Sporthal De Sprong te Koog aan de Zaan was op 18, 19 en 20 april omgetoverd tot techniek en wetenschap walhalla. Ruim 2200 leerlingen van groep 7 en tweehonderd 200 leerkrachten uit heel Zaanstad beleefden tijdens allerlei workshops hoe leuk, spannend, creatief en stoer techniek en wetenschap zijn.


Gedeputeerde Talsma opent PET

Voor de openingshandeling maakte gedeputeerde Tjeerd Talsma speciaal tijd vrij in zijn agenda. Talsma sprak kort de aanwezige schooljeugd toe en met het afschieten van een waterraket opende hij het event. Daarna liep hij door de sporthal om de verschillende workshops te bekijken. Talsma onderstreept met zijn bezoek dat het Promotie Evenement Techniek een belangrijk en zinvol event is voor het onderwijs en bedrijven in Zaanstad. Niet voor niks is het evenement onderdeel van het Doe-programma Techniepact Noord Holland, net zoals de Promotie Evenementen Techniek in Hoorn, IJmond en Alkmaar. 

 

Gedeputeerde Talsma opent Promotie Evenement Techniek 

Basisscholen

Stichting Agora, Stichting Zaan Primair en Jolien Techniek&Onderwijs geven met het  Promotie Evenement Techniek vorm aan de uitvoering van het Doe-programma Techniekpact Noord Holland. Daarin is afgesproken dat overheid, bedrijfsleven en onderwijs samenwerken om techniek en wetenschap beter onder de aandacht te brengen van de toekomstige generaties. Tevens wil de organisatie leerkrachten en ouders/verzorgers inspireren en enthousiasmeren, ondersteunen en voorlichting geven. Bijvoorbeeld over  technisch onderwijs, perspectief over werken in de techniek, lesideeën en de mogelijkheden die samenwerking tussen bedrijven en scholen kan bieden.

 

Doen!

Voor leerlingen is de PET een doe-event zonder verplichte onderdelen. De jeugd kan vrij rondkijken, ervaringen opdoen en eigen talenten ontdekken. Voor leerkrachten is de PET een “tool” om te gebruiken bij de lessen op school. Er zijn voldoende aanknopingspunten aanwezig waarmee techniek na afloop op school is te koppelen aan de vakken aardrijkskunde, rekenen, tekenen, geschiedenis of taal. 

 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief