Nieuws

Inspiratiemiddag Programmeren

Programmeren wordt genoemd als een van de basisvaardigheden van de toekomst. Maar is dat wel zo? Wat gebeurt er in de hersenen als leerlingen aan de slag gaan met programmeren? En over welke basisvaardigheden gaat het dan precies?


Vaak wordt programmeren ingezet als extra uitdaging voor de bollebozen. Maar is het niet voor élke leerling leerzaam, nuttig en vooral ook leuk? En hoe zet je programmeren in in de klas? Ervaar dit zelf tijdens deze inspiratiemiddag!

 

Deze inspiratiemiddag werd georganiseerd door de Pabo van Hogeschool Inholland in samenwerking met Harald van Brederode van basisscholenstichting Tabijn.

Niet alleen beginners waren welkom, ook voor de leerkracht die al bezig is met programmeren in de klas was er zeker wat te halen. Het doel is dat je je eigen vaardigheden op het gebied van programmeren vergroot en dat je ziet dat programmeren voor alle leerlingen leerzaam, nuttig en leuk is. Je gaat niet alleen naar huis met meer kennis en enthousiasme, maar ook met praktische handvatten en lessen om de volgende dag zelf aan de slag te gaan met programmeren in de klas.

 

Meer informatie

 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief