Leren

Project Techport MBO

Onder de werktitel Techport MBO gaat het Centrum voor Innovatief Vakmanschap IJmond zorgdragen voor toekomstbestendig mbo techniekonderwijs. Doel is zorgen voor voldoende technisch personeel op mbo niveau 3, 4 en +niveau.


Het samenwerkingsverband tussen bedrijven en verschillende scholen zorgt ervoor dat het opleidingsaanbod beter en sneller zal aansluiten bij nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld 3D printing. Ook wordt het aanbod van opleidingen beter afgestemd op de concrete behoefte aan technici van bedrijven in de regio. 

Hier volgt meer informatie over de vorderingen van het project als er nieuws te melden is.

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief