Leren

Leren

Zonder uitstekend beroepsonderwijs zijn er geen goed opgeleide en vakbekwame technici. Daarom is het verbreden en versterken van het technisch beroepsonderwijs noodzakelijk. De kwaliteit en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt staat of valt met de betrokkenheid van het bedrijfsleven. Alleen met praktijkgerichte opdrachten en uitdagende onderwijsprogramma's is de kloof tussen theorie op school en de praktijk bij bedrijven te verkleinen.


Leren op school

Bedrijven, vmbo-scholen, mbo- en hbo-instellingen en overheden werken samen om meer goed opgeleide vakkrachten en docenten naar de technische scholen te trekken. Ook zijn er initiatieven om de overgang tussen het VMBO en MBO te verbeteren. Doorgaande leerlijnen zijn daarbij een van de oplossingen. Door samen te werken wordt het technisch onderwijs sterker en hebben afgestudeerden meer kans op de arbeidsmarkt. 

Voor informatie over leren op school gaat u naar het overzicht van onze partners in uw regio of naar Orientatie en voorlichting.

 

Leren en werken bij een opleidingsbedrijf

Technische opleidingsbedrijven  zorgen voor voldoende instroom van vakbekwaam talent voor bedrijven in de technische sectoren. In Noord Holland hebben technische opleidingsbedrijven zich verenigd in de non-profit organisatie Talent voor Techniek. Talent voor Techniek is actief in Noord Holland en richt zich op jongeren die hun toekomst zien in de bouw, infra, metaal, elektro- of installatiebrache. In samenwerking met ROC's in Noord Holland worden jongeren opgeleid via de BOL en BBL tot vakbekwame medewerkers op MBO-niveau 2, 3 en 4.

Voor informatie over leren en werken gaat  u naar het overzicht van onze partners in uw regio of naar Orientatie en voorlichting

 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief