Agenda

Agenda

Vanuit de regio Techport organiseren de samenwerkende partijen evenementen, onderwijsprogramma's, scholencompetities, seminars, beurzen en innovatiebijeenkomsten. De ene keer is de insteek heel lokaal, de andere keer regio-overstijgend of landelijk.
 

 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2016 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief