Innoveren

Innoveren

Technologische vernieuwing is dusdanig complex en kostbaar dat bedrijven in de maakindustrie steeds moeilijker op basis van eigen kennis en vaardigheden complexe innovaties ontwikkelen. Samenwerking biedt echter kansen.


Delen is vermenigvuldigen

Bundeling van kennis en het delen van risico’s stelt bedrijven in staat beter om te gaan met de onzekerheden die zijn verbonden aan een innovatietraject. Het mogelijk maken van innovatie en valorisatie is van belang voor alle bedrijven, en dan met name het MKB. De actielijn Innoveren richt zich op het begeleiden en ondersteunen van bedrijven in samenwerkings- en innovatieprojecten

 

Kansen ontdekken

De activiteiten die plaatsvinden in de actielijn Innoveren in de Techniek zijn hebben betrekking op het ontdekken van kansen en het vormen van bedrijvencluster en innovatiethema’s. Wij kijken naar de innovatiestrategie en barrières van het regionaal midden –en kleinbedrijf, en naar de innovatieagenda en uitdagingen van het regionaal grootbedrijf

 

Technologie-agenda

Wij zetten een bedrijvenalliantie op (Techport Industries) en komen tot een gezamenlijke technologieagenda (samen met kennispartners).

 

Kennisnetwerk

Wij organiseren kennisnetwerken en begeleiden en ondersteunen onderlinge samenwerking. Wij faciliteren ontmoetingen tussen bedrijven en kennisinstellingen gericht op kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en samenwerking binnen de context van de eigen bedrijfsvoering, markt en technologie. En wij faciliteren ontmoetingen tussen bedrijven en onderwijsinstellingen gericht op stage –en afstudeermogelijkheden voor studenten.  

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief