Bedrijven

5de Techport Innovation Tribe een spectaculair hyperloop-project

In de toekomst zullen personen en goederen met een snelheid van ruim 1.000 kilometer per uur door een vacuüm gezogen buis scheren. Wilt u als ondernemer onderdeel worden van dit prestigieuze hyperloop-project? Kom dan woensdag 25 april naar de 5de Techport Innovation Tribe.


Locatie:
Tata Steel Congrescentrum, Velsen Noord
Wenckenbachstraat 1
Velsen Noord

Sneller, schoner én goedkoper. Dat wordt hyperloop, het supersonische transport van de toekomst. Voertuig-pods, waarin mensen of vracht kunnen worden vervoerd, zullen over contactloze magneetbanen door een vacuüm gezogen buis heen schieten. Waarbij het op  zonne-energie lopende transportsysteem een geduchte concurrent zal worden voor de bestaande transportsystemen.

Totaal nieuw concept
'Tijdens de aanstaande Techport Innovation Tribe vragen wij de deelnemers via open innovatie input te leveren aan het hyperloop-project’, zegt Theo Koster, die sinds 12 maart jl. als business developer bij Techport actief is. ‘Dit keer gaat de Tribe dus niet over een concrete verbetering in een bestaand productieproces. Maar we gaan meedenken en -werken aan een totaal nieuw vervoersconcept!’
Tijdens de Tribe zullen Paul de Vries (General Manager Process Development Strip at Tata Steel) en/of Joost van der Lans (projectmanager Tata Steel) het principe van de Hyperloop toelichten.
Daarna zoomen zij in op de infrastructuur van de Hyperloop. De uitdaging wordt om de buis zowel licht als sterk te maken. Tevens is de productietechniek een belangrijke succesfactor voor het project. En tot slot dient de buis functioneel te zijn in een infrastructuur netwerk. Op deze thema’s moeten nog veel oplossingen worden bedacht.’, vult Koster aan. ‘Dan kun je denken aan een lichte maar sterke buis, de magneetrail, afdichtingen en kniksterkte. Maar ook zaken als bevestigingstypes, veiligheid, trilling en geluid en schone lucht zijn aandachtspunten.’

Netwerk in kaart brengen
Tijdens de Techport Innovation Tribe zullen er groepjes worden gevormd, waarbij bepaalde deelonderwerpen met elkaar besproken worden. ‘We zullen tevens proberen om het benodigde netwerk in kaart te brengen’, aldus Koster. ‘Het gaat bij de Tribe dus niet alleen over mogelijke technische oplossingen. Maar we zullen bedrijven eveneens vragen om uit hun netwerk de goede competenties boven water te halen. Zodat we met zijn allen een mooie bijdrage aan het hyperloop-project kunnen leveren.’
De hyperloop lijkt nu wellicht nog verre toekomstmuziek. Maar dat is een misvatting. ‘Er zijn namelijk al concrete plannen om binnen twee jaar een proeftraject neer te zetten’, zegt Koster. ‘Daarom is de Tribe voor alle IJmondiale ondernemers een prachtige kans om nu mee te doen en mee te denken.’

 

Programma op 25 april:

Inloop vanaf 16.30 uur.
Aanvang 17.00 uur.
Einde 19.00 uur.

Voor een broodje tijdens de Techport Tribe wordt gezorgd.

 

Word onderdeel van spectaculair hyperloop-project en meld u hier aan!

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Koster. Hij is bereikbaar via mailadres theo.koster@techport.nl of via telefoonnummer 06-50245261.

 

 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief