Bedrijven

Bedrijven

Bedrijven spelen een belangrijke rol bij het verbreden en versterken van wetenschap en techniek in het onderwijs. Kennis uit onder meer de maakindustrie, de zorg, agritech en voedselindustrie zijn van belang om de theorie op school te verrijken en zo een contextrijke leeromgeving te creeren.


 

Concrete praktijkvoorbeelden, beroepenvoorliching en informatie over trends en ontwikkelingen helpen jongeren bovendien bij het vormen van een juist beeld over werken in de techniek en het maken van een keuze voor een (vervolg)opleiding. 

 

Campusvorming in de regio

Goed en vernieuwend onderwijs dat aansluit bij de behoefte op de armbeidsmarkt is alleen mogelijk als het bedrijfsleven betrokken is bij de inhoud van het onderwijs. In verschillende regio's in Noord Holland werken onderwijs en bedrijfsleven al goed samen, onder meer bij de vorming van campussen. Zo zijn er in Noord Holland inmiddels een Food Campus, AgriTech Campus, Maritime Campus en Techport Campus. Noord-Holland bezet de vierde positie in Nederland als het gaat om indsutriele bedrijvigheid. Andere technische sectoren zoals de bouw, ICT, logistiek, energie, offshore en agribusiness zijn ook goed vertegenwoordigd in de provincie. Samenwerking versterkt de positie van individuele bedrijven, van sectoren en uiteindelijk van de hele provincie. Een vitale arbeidsmarkt, innovatie en goed onderwijs zorgen voor verdere economische ontwikkeling. Branchverenigingen behartigen de belangen van de sectoren. 

 

TechniekRaad 

De TechniekRaad neemt het voortouw bij het opstellen en uitvoeren van een gemeenschappelijk Techniekplan. Onderlinge samenwerking staat daarbij voorop: werkgevers- en werknemersorganisaties, opleidingsfondsen, kenniscentra, gemeenten, kamer van koophandel en onderwijsinstellingen. De TechniekRaad ondersteunt het Doeprogramma Techniekpact NH.

 

 

 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Inschrijven nieuwsbrief